• انتصابات جديد سازمان
  • تشکيل جلسه ي کميته ي نامگذاري
  • نشت سازمانهاي فرهنگي شهرداري هاي شهرکرد و اصفهان
  • ساخت تخصصي المان , طراحي مبلمان شهري و نورپردازي هنري
  • فراخوان بازطراحي المان

انتصابات جديد سازمان


معاونت جديد سازمان فرهنگي اجتماعي و ورزشي شهرداري شهرکرد منصوب شدند

جزییات بیشتر

تشکيل جلسه ي کميته ي نامگذاري


بررسي نام ها و معابر جديد در جلسه ي کميته ي نامگذاري ...

جزییات بیشتر

نشت سازمانهاي فرهنگي شهرداري هاي شهرکرد و اصفهان


تبادل راهکارهاي فرهنگي و بهره گيري از تجربيات ارزشمند دو سويه در نشست تخصصي مسولان فرهنگي شهرداري هاي شهرکرد و اصفهان

جزییات بیشتر

ساخت تخصصي المان , طراحي مبلمان شهري و نورپردازي هنري


نشست تخصصي سازمان هاي فرهنگي اجتماعي و ورزشي و سيما منظر و فضاي سبز شهرداري شهرکرد

جزییات بیشتر

فراخوان بازطراحي المان


فراخوان بازطراحي المان و ميدان دوازده محرم ( فلکه آبي ) شهرکرد

جزییات بیشتر

بررسي تخصصي طراحي و ساخت المان , مبلمان شهري و نقاشي ديواري


با حضور هنرمندان و صاحب نظران در محل سازمان فرهنگي اجتماعي و ورزشي شهرداري شهرکرد

جزییات بیشتر

نشست تخصصي فرهنگي


احياي مرکز دائمي شهرکرد شناسي و خانه ملل، ايجاد موزه و مرکز اسناد شهرداري شهرکرد و تأسيس فرهنگسرا هاي محله اي

جزییات بیشتر

همگام در اجراي سياست هاي مشترک


گفتمان تخصصي و هم انديشي سازمان فرهنگي اجتماعي و ورزشي شهرداري شهرکرد و بنياد نخبگان استان در راستاي اجراي سياست هاي مشترک

جزییات بیشتر

با همت سازمان فرهنگي اجتماعي و ورزشي شهرداري شهرکرد


نشست و بازديد ميداني تعدادي از مديران استاني و شهري از تپه نورالشهدا و بوستان بانوان شهرکرد

جزییات بیشتر

نشست مشترک فرهنگي ورزشي


همکاري و هم انديشي سازمان فرهنگي اجتماعي و ورزشي شهرداري شهرکرد و اداره ورزش و جوانان شهرستان شهرکرد

جزییات بیشتر

انتصابات جديد سازمان

معاونت جديد سازمان فرهنگي اجتماعي و ورزشي شهرداري شهرکرد منصوب شدند

تشکيل جلسه ي کميته ي نامگذاري

بررسي نام ها و معابر جديد در جلسه ي کميته ي نامگذاري ...

نشت سازمانهاي فرهنگي شهرداري هاي شهرکرد و اصفهان

تبادل راهکارهاي فرهنگي و بهره گيري از تجربيات ارزشمند دو سويه در نشست تخصصي مسولان فرهنگي شهرداري هاي شهرکرد و اصفهان

ساخت تخصصي المان , طراحي مبلمان شهري و نورپردازي هنري

نشست تخصصي سازمان هاي فرهنگي اجتماعي و ورزشي و سيما منظر و فضاي سبز شهرداري شهرکرد

فراخوان بازطراحي المان

فراخوان بازطراحي المان و ميدان دوازده محرم ( فلکه آبي ) شهرکرد

بازدید کل : 35737
بازدید این ماه : 15140
بازدید امروز : 9
بازدید کننده آنلاین : 5
بازدید دیروز : 103