• انتصابات جديد سازمان
  • تشکيل جلسه ي کميته ي نامگذاري
  • نشت سازمانهاي فرهنگي شهرداري هاي شهرکرد و اصفهان
  • ساخت تخصصي المان , طراحي مبلمان شهري و نورپردازي هنري
  • فراخوان بازطراحي المان

آرشیو اخبار

1399/04/10 11:19:40
انتصابات جديد سازمان
1399/04/09
تشکيل جلسه ي کميته ي نامگذاري
1399/03/31
نشت سازمانهاي فرهنگي شهرداري هاي شهرکرد و اصفهان
1399/03/26
ساخت تخصصي المان , طراحي مبلمان شهري و نورپردازي هنري
1399/03/25
فراخوان بازطراحي المان
1399/03/25
بررسي تخصصي طراحي و ساخت المان , مبلمان شهري و نقاشي ديواري
1399/03/22
نشست تخصصي فرهنگي
1399/03/20
همگام در اجراي سياست هاي مشترک
1399/03/19
با همت سازمان فرهنگي اجتماعي و ورزشي شهرداري شهرکرد
1399/03/19
نشست مشترک فرهنگي ورزشي
1399/03/17 11:56:45
ساخت تخصصي المان و طراحي مبلمان شهري در آخرين سال قرن معاصر
1399/03/10 12:14:05
نشت پر بار مديران فرهنگي استان
1399/03/08 12:00:49
نشت سازمانهاي فرهنگي شهرداري هاي شهرکرد و اصفهان
1399/03/01
دکتر رضا رياحي سرپرست سازمان فرهنگي اجتماعي و ورزشي شهرداري شهرکرد
1399/02/31
برگزاري سومين نکوداشت روز شهرکرد
1399/02/30
مراسم نور افشاني
1399/02/29
شهرکرد شهر مهرباني
1399/02/29
بمناسبت سومين نکو داشت روز شهرکرد
1399/02/27
ديدار شهردار شهرکرد و رييس سازمان فرهنگي اجتماعي شهرداري با دانشگاه علوم پزشکي
1399/02/21
سالروز نکو داشت شهرکرد با محوريت تکريم از مدافعان سلامت ...
1399/02/13
بزرگداشت روز شهرکرد به همت سازمان فرهنگي اجتماعي و ورزشي شهرداري شهرکرد
1399/02/10
نشست فرهنگي بمناسبت روز شهرکرد
1399/02/16 07:49:28
با "شَهرکُرد" بيشتر آشنا شويم ...
1399/02/16
کشت موفق زعفران عالي و با کيفيت در شهرهاي استان چهار محال و بختياري
1399/02/16 07:43:26
شهرکرد « شهر جهاني نمد »
1399/02/16 07:41:41
برند ملي بازار گز ايران , در استان جهارمحال و بختياري
1398/10/15
پاسداشت شهيد سردار سپهبد قاسم سليماني
1398/10/14
*** آگهي مزايده ***
1398/10/14
فضاسازي شهرکرد همزمان با شهادت « سپهبد حاج قاسم سليماني »
1398/10/13
يکي از معابر شهرکرد به نام سردار شهيد قاسم سليماني نامگذاري مي شود
صفحه 1 از 5