• انتصابات جديد سازمان
  • تشکيل جلسه ي کميته ي نامگذاري
  • نشت سازمانهاي فرهنگي شهرداري هاي شهرکرد و اصفهان
  • ساخت تخصصي المان , طراحي مبلمان شهري و نورپردازي هنري
  • فراخوان بازطراحي المان

تماس با ما

-شهرکرد. بلوار خواجه نصیر مجتمع لاله طبقه دوم (سازمان رفاهی تفریحی شهرداری شهرکرد)

تلفن تماس:     13-03832276812     


ایمیل   refahi@shahrekord.ir

تلفاکس: 03832278711