• انتصابات جديد سازمان
  • تشکيل جلسه ي کميته ي نامگذاري
  • نشت سازمانهاي فرهنگي شهرداري هاي شهرکرد و اصفهان
  • ساخت تخصصي المان , طراحي مبلمان شهري و نورپردازي هنري
  • فراخوان بازطراحي المان

مسابقات تنيس روي ميز در محل شهرداري شهرکرد برگزار شد .

کد خبر: 22140 تاریخ انتشار: 1398/05/21
نمایش: 140
اخبار
مسابقات تنيس روي ميز کارکنان شهرداري شهرکرد و سازمان هاي تابعه ...
با هدف ارتقاء سطح سلامت جسماني , افزايش روحيه ي همکاري و تعامل در ميان همکاران ,

تقويت راندمان کاري و ايجاد نشاط روحي   , جهت کارکنان شهرداري شهرکرد و سازمان هاي تابعه ,

مسابقات تنيس روي ميز برگزار شد .

نام برندگان  و جوايز اين مسابقات بدين شرح است :


جايزه ي  همکار گرامي  آقاي قاسم اسماعيلي  بعنوان نفر اول  به مبلغ    :  000 000 3  ريال

جايزه ي  همکار گرامي  آقاي آرش رهنورد         بعنوان نفر دوم  به مبلغ    :  000 000 2  ريال
  
و جايزه ي 
همکار گرامي  آقاي رسول سقايي   بعنوان نفر سوم  به مبلغ    :  000 000 1  ريال مي باشد

که به همراه لوح تقدير ويزه ي اين مسابقات  , از طرف 
سازمان فرهنگي اجتماعي ورزشي شهرکرد , به

برندگان اين مسابقات اهدا مي گردد .
اتاق خبر
روابط عمومي سازمان

 

افزودن دیدگاه