• انتصابات جديد سازمان
  • تشکيل جلسه ي کميته ي نامگذاري
  • نشت سازمانهاي فرهنگي شهرداري هاي شهرکرد و اصفهان
  • ساخت تخصصي المان , طراحي مبلمان شهري و نورپردازي هنري
  • فراخوان بازطراحي المان

سازمان فرهنگي اجتماعي ورزشي شهرداري شهرکرد , برگزار کرد ...

کد خبر: 22145 تاریخ انتشار: 1398/06/04
نمایش: 147
اخبار
همايش ارتقاء نشاط اجتماعي در جامعه ي کارگري و گراميداشت هفته ي دولت و روز خانواده
به مناسبت  گراميداشت هفته ي دولت و روز خانواده ,  از سوي سازمان فرهنگي اجتماعي ورزشي

شهرداري شهرکرد , همايش ارتقاء نشاط اجتماعي در جامعه ي کارگري برگزار شد .


در اين همايش زيبا و باشکوه جمعي از مسولين استاني از جمله نايب رييس شوراي اسلامي شهر

و شهردار شهرکرد مدير کل اداره تعاون کار و رفاه اجتماعي و رييس سازمان فرهنگي اجتماعي و

ورزشي شهرداري شهرکرد حضور داشتند .


به همراه پذيرايي و بخش هاي مختلف و متنوع اجراي موسيقي ,  نمايش و اجراي مسابقه ,

از خانواده ي بزرگ و زحمتکش شهرداري شهرکرد بويژه  نيروهاي خدوم تشکر و قدرداني شد .

اتاق خبر
روابط عمومي سازمان


 

افزودن دیدگاه