• برگزاري جلسه ي کميته ي نامگذاري معابر و اماکن عمومي
  • همايش بزرگ پياده روي خانوادگي بمناسبت هفته ي وحدت
  • ساخت محصولات فاخر فرهنگي جهت ارائه در فضاي مجازي
  • گسترش همکاري هاي في ما بين در اجراي فعاليت هاي دو سويه ي فرهنگي
  • ساماندهي تبليغات محيطي و بررسي پيشنهادات در نشست پيمانکاران طرف قرارداد

... جشنواره ي پانتوميم ...

کد خبر: 22146 تاریخ انتشار: 1398/06/04
نمایش: 60
اخبار
سازمان فرهنگي اجتماعي ورزشي شهرداري شهرکرد , با همکاري مجموعه فرهنگي شهر خيس برگزار مي کند ...

سازمان فرهنگي اجتماعي ورزشي شهرداري شهرکرد , با همکاري مجموعه
فرهنگي شهر خيس برگزار مي کند ... 

...   جشنواره ي پانتوميم    ...

6 / 7 / 8 شهريور ماه سال جاري

پارک ملت شهرکرد
اتاق خبر
روابط عمومي سازمان

 

افزودن دیدگاه