• انتصابات جديد سازمان
  • تشکيل جلسه ي کميته ي نامگذاري
  • نشت سازمانهاي فرهنگي شهرداري هاي شهرکرد و اصفهان
  • ساخت تخصصي المان , طراحي مبلمان شهري و نورپردازي هنري
  • فراخوان بازطراحي المان

... جشنواره ي پانتوميم ...

کد خبر: 22146 تاریخ انتشار: 1398/06/04
نمایش: 133
اخبار
سازمان فرهنگي اجتماعي ورزشي شهرداري شهرکرد , با همکاري مجموعه فرهنگي شهر خيس برگزار مي کند ...

سازمان فرهنگي اجتماعي ورزشي شهرداري شهرکرد , با همکاري مجموعه
فرهنگي شهر خيس برگزار مي کند ... 

...   جشنواره ي پانتوميم    ...

6 / 7 / 8 شهريور ماه سال جاري

پارک ملت شهرکرد




اتاق خبر
روابط عمومي سازمان

 

افزودن دیدگاه