• برگزاري جلسه ي کميته ي نامگذاري معابر و اماکن عمومي
  • همايش بزرگ پياده روي خانوادگي بمناسبت هفته ي وحدت
  • ساخت محصولات فاخر فرهنگي جهت ارائه در فضاي مجازي
  • گسترش همکاري هاي في ما بين در اجراي فعاليت هاي دو سويه ي فرهنگي
  • ساماندهي تبليغات محيطي و بررسي پيشنهادات در نشست پيمانکاران طرف قرارداد

بمناسبت آغاز سال تحصيلي جديد و يازگشايي مدارس

کد خبر: 22157 تاریخ انتشار: 1398/07/01
نمایش: 47
اخبار
توزيع هزار عدد بسته هاي فرهنگي در بين دانش آموزان شهرستان شهرکرد
بمناسبت آغاز سال تحصيلي جديد و يازگشايي مدارس از سوي سازمان 

فرهنگي اجتماعي و ورزشي شهرداري شهرکرد تعداد هزار عدد بسته هاي فرهنگي

در بين دانش آموزان شهرستان شهرکرد توزيع گرديد .شايان ذکر است هر ساله در ابتداي سال تحصيلي جديد بسته هاي فرهنگي

در بين دانش آموزان شهرستان شهرکرد توزيع مي شود .
اتاق خبر
روابط عمومي سازمان

افزودن دیدگاه