• انتصابات جديد سازمان
  • تشکيل جلسه ي کميته ي نامگذاري
  • نشت سازمانهاي فرهنگي شهرداري هاي شهرکرد و اصفهان
  • ساخت تخصصي المان , طراحي مبلمان شهري و نورپردازي هنري
  • فراخوان بازطراحي المان

آغاز سال جديد تحصيلي در مدرسه عترت مهديه

کد خبر: 22158 تاریخ انتشار: 1398/07/02
نمایش: 90
اخبار
توزيع بسته هاي فرهنگي در بين تمامي پايه هاي تحصيلي دانش آموزان
با حضور نايب رييس شوراي اسلامي شهرکرد رياست سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهرداري شهرکرد

رياست سازمان فرهنگي اجتماعي و ورزشي  شهرداري شهرکرد جمعي از نيروهاي خدوم و پر توان سازمان

آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري شهرکرد به همراه مدير و کادر آموزشي مدرسه ي عترت مهديه سال

جديد تحصيلي 98-99 جشن گرفته شد .ضمن تقدير و تشکر از معلمان و کادر آموزشي اين مدرسه به همراه شاخه هاي گل , از کليه ي دانش آموزان

پايه هاي مختلف مدرسه با توزيع بسته هاي آموزشي تقدير يه عمل آمد .

اتاق خبر
روابط عمومي سازمان

افزودن دیدگاه