• انتصابات جديد سازمان
  • تشکيل جلسه ي کميته ي نامگذاري
  • نشت سازمانهاي فرهنگي شهرداري هاي شهرکرد و اصفهان
  • ساخت تخصصي المان , طراحي مبلمان شهري و نورپردازي هنري
  • فراخوان بازطراحي المان

اجراي مراسمي با شکوه از سوي سازمان فرهنگي اجتماعي و ورزشي شهرداري شهرکرد

کد خبر: 22159 تاریخ انتشار: 1398/07/03
نمایش: 113
اخبار
تجليل از کادر آموزشي مدرسه ي فرهنگيان 2 و توزيع بسته هاي فرهنگي در بين همه ي دانش آموزان
بمناسبت آغاز سال جديد تحصيلي جديد 98-99 طي مراسمي با شکوه  از سوي سازمان 

فرهنگي اجتماعي و ورزشي شهرداري شهرکرد با حضور نمايندگان مردم در شوراي اسلامي شهر 

جمعي از مسولين شهرداري و سازمان آموزش و پرورش شهرستان شهرکرد با شاخه هاي

گل از کادر آموزشي مدرسه ي فرهنگيان 2 تجليل و بسته هاي فرهنگي در بين همه ي دانش

آموزان توزيع شد .

اتاق خبر
روابط عمومي سازمان

افزودن دیدگاه