• برگزاري جلسه ي کميته ي نامگذاري معابر و اماکن عمومي
  • همايش بزرگ پياده روي خانوادگي بمناسبت هفته ي وحدت
  • ساخت محصولات فاخر فرهنگي جهت ارائه در فضاي مجازي
  • گسترش همکاري هاي في ما بين در اجراي فعاليت هاي دو سويه ي فرهنگي
  • ساماندهي تبليغات محيطي و بررسي پيشنهادات در نشست پيمانکاران طرف قرارداد

اجراي مراسمي با شکوه از سوي سازمان فرهنگي اجتماعي و ورزشي شهرداري شهرکرد

کد خبر: 22159 تاریخ انتشار: 1398/07/03
نمایش: 43
اخبار
تجليل از کادر آموزشي مدرسه ي فرهنگيان 2 و توزيع بسته هاي فرهنگي در بين همه ي دانش آموزان
بمناسبت آغاز سال جديد تحصيلي جديد 98-99 طي مراسمي با شکوه  از سوي سازمان 

فرهنگي اجتماعي و ورزشي شهرداري شهرکرد با حضور نمايندگان مردم در شوراي اسلامي شهر 

جمعي از مسولين شهرداري و سازمان آموزش و پرورش شهرستان شهرکرد با شاخه هاي

گل از کادر آموزشي مدرسه ي فرهنگيان 2 تجليل و بسته هاي فرهنگي در بين همه ي دانش

آموزان توزيع شد .

اتاق خبر
روابط عمومي سازمان

افزودن دیدگاه