• پياده روي حرم تا حرم بمناسبت اربعين حسيني
  • نصب بزرگترين پرچم عزاداري اربعين حسيني در ميدان امامزادگان دو خاتون
  • نصب پارچه هاي مزين به نام مبارک ائمه اطهار (ع) به نماي بيروني مسجد امام صادق (ع)
  • حال و هواي اربعين حسيني در خيابان هاي شهرکرد
  • برگزاري باشکوه مراسم اربعين حسيني

نمايشگاه بزرگ کتاب شهرکرد

کد خبر: 22172 تاریخ انتشار: 1398/07/14
نمایش: 6
اخبار
با همکاري سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شهرداري شهرکرد
نمايشگاه کتاب شهرکرد
******************
با حضور 420 ناشر کشوري
********************
30% تخفيف خريد کتاب
******************با همکاري سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شهرداري شهرکرد
***************************************************
20 تا 25 مهرماه 1398
****************

9 تا 12 ظهر - 16 تا 21 شب
*********************


شهرکرد محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي
************************************
اتاق خبر
روابط عمومي سازمان

افزودن دیدگاه