• پياده روي حرم تا حرم بمناسبت اربعين حسيني
  • نصب بزرگترين پرچم عزاداري اربعين حسيني در ميدان امامزادگان دو خاتون
  • نصب پارچه هاي مزين به نام مبارک ائمه اطهار (ع) به نماي بيروني مسجد امام صادق (ع)
  • حال و هواي اربعين حسيني در خيابان هاي شهرکرد
  • برگزاري باشکوه مراسم اربعين حسيني

همايش پياده روي خانوادگي بمناسبت گراميداشت هفته ي نيروي انتظامي

کد خبر: 22174 تاریخ انتشار: 1398/07/14
نمایش: 12
اخبار
با همت سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شهرداري شهرکرد
با همت سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شهرداري شهرکرد و بمناسبت گراميداشت

هفته ي نيروي انتظامي همايش پياده روي خانوادگي از محل بلوار فارابي به سمت پارک

جانبازان برگزار شد .

در اين همايش که با مراسم ورزشي زورخانه اي همراه بود به حکم قرعه به 30 نفر از 

شرکت کنندگان کارت هديه اهدا شد .
اتاق خبر
روابط عمومي سازمان 

افزودن دیدگاه