• انتصابات جديد سازمان
  • تشکيل جلسه ي کميته ي نامگذاري
  • نشت سازمانهاي فرهنگي شهرداري هاي شهرکرد و اصفهان
  • ساخت تخصصي المان , طراحي مبلمان شهري و نورپردازي هنري
  • فراخوان بازطراحي المان

برگزاري باشکوه مراسم اربعين حسيني

کد خبر: 22178 تاریخ انتشار: 1398/07/18
نمایش: 107
اخبار
با هم انديشي سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شهرداري شهرکرد
در راستاي همفکري و هم انديشي براي برگزاري هر چه باشکوه تر مراسم اربعين حسيني

در شهرکرد , جلسه اي با حضور سرپرست  و تعدادي از همکاران سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري

شهرداري شهرکرد و همچنين 
, رييس سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري  شهرداري شهرکرد

و نماينده ي روابط عمومي شهرداري شهرکرد به ميزباني
 سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شهرداري

شهرکرد  در محل اين سازمان برگزار گرديد و در خصوص اجراي هر چه باشکوه تر مراسم اربعين حسيني

بحث و تبادل نظر شد .
اتاق خبر
روابط عمومي سازمان 

افزودن دیدگاه