• برگزاري جلسه ي کميته ي نامگذاري معابر و اماکن عمومي
  • همايش بزرگ پياده روي خانوادگي بمناسبت هفته ي وحدت
  • ساخت محصولات فاخر فرهنگي جهت ارائه در فضاي مجازي
  • گسترش همکاري هاي في ما بين در اجراي فعاليت هاي دو سويه ي فرهنگي
  • ساماندهي تبليغات محيطي و بررسي پيشنهادات در نشست پيمانکاران طرف قرارداد

حال و هواي اربعين حسيني در خيابان هاي شهرکرد

کد خبر: 22185 تاریخ انتشار: 1398/07/25
نمایش: 20
اخبار
فضا سازي استقبال از اربعين حسيني توسط سازمان فرهنگي اجتماعي و ورزشي شهرداري شهرکرد ...
بمناسبت فرا رسيدن اربعين حسيني  خيابان هاي شهر توسط سازمان فرهنگي اجتماعي و

ورزشي شهرداري شهرکرد رنگ و بوي اربعين حسيني گرفت ...

با طراحي پوستر هاي مختلف با رنگ و عطر عشق به امام حسين عليه سلام و نصب آن بر روي

پايه هاي بتني شهرکرد به استقبال از اربعين حسيني مي رود ...

اتاق خبر
روابط عمومي سازمان
 

افزودن دیدگاه