• انتصابات جديد سازمان
  • تشکيل جلسه ي کميته ي نامگذاري
  • نشت سازمانهاي فرهنگي شهرداري هاي شهرکرد و اصفهان
  • ساخت تخصصي المان , طراحي مبلمان شهري و نورپردازي هنري
  • فراخوان بازطراحي المان

حال و هواي اربعين حسيني در خيابان هاي شهرکرد

کد خبر: 22185 تاریخ انتشار: 1398/07/25
نمایش: 90
اخبار
فضا سازي استقبال از اربعين حسيني توسط سازمان فرهنگي اجتماعي و ورزشي شهرداري شهرکرد ...
بمناسبت فرا رسيدن اربعين حسيني  خيابان هاي شهر توسط سازمان فرهنگي اجتماعي و

ورزشي شهرداري شهرکرد رنگ و بوي اربعين حسيني گرفت ...

با طراحي پوستر هاي مختلف با رنگ و عطر عشق به امام حسين عليه سلام و نصب آن بر روي

پايه هاي بتني شهرکرد به استقبال از اربعين حسيني مي رود ...

اتاق خبر
روابط عمومي سازمان
 

افزودن دیدگاه