• انتصابات جديد سازمان
  • تشکيل جلسه ي کميته ي نامگذاري
  • نشت سازمانهاي فرهنگي شهرداري هاي شهرکرد و اصفهان
  • ساخت تخصصي المان , طراحي مبلمان شهري و نورپردازي هنري
  • فراخوان بازطراحي المان

نصب پارچه هاي مزين به نام مبارک ائمه اطهار (ع) به نماي بيروني مسجد امام صادق (ع)

کد خبر: 22186 تاریخ انتشار: 1398/07/26
نمایش: 99
اخبار
فضا سازي اربعين حسيني توسط سازمان فرهنگي اجتماعي و ورزشي شهرداري شهرکرد ...
با همت سازمان فرهنگي اجتماعي و ورزشي شهرداري شهرکرد ...

فضاي مشبک و بيروني مسجد امام صادق (ع) با پارچه هاي مختلف

عزاداري امام حسين ( ع )  مزين به نام مبارک ائمه اطهار عليم السلام

طراحي و نصب گرديد .اتاق خبر
روابط عمومي سازمان

افزودن دیدگاه