• انتصابات جديد سازمان
  • تشکيل جلسه ي کميته ي نامگذاري
  • نشت سازمانهاي فرهنگي شهرداري هاي شهرکرد و اصفهان
  • ساخت تخصصي المان , طراحي مبلمان شهري و نورپردازي هنري
  • فراخوان بازطراحي المان

نصب بزرگترين پرچم عزاداري اربعين حسيني در ميدان امامزادگان دو خاتون

کد خبر: 22187 تاریخ انتشار: 1398/07/26
نمایش: 167
اخبار
به همت سازمان فرهنگي اجتماعي و ورزشي شهرداري شهرکرد , طراحي و نصب بزرگترين پرچم عزاداري اربعين حسيني ...
به همت سازمان فرهنگي اجتماعي و ورزشي شهرداري شهرکرد , طراحي و نصب بزرگترين پرچم

عزاداري اربعين حسيني توسط همکاران و نيروهاي اين سازمان در ميدان امامزادگان دو خاتون انجام شد ...
اتاق خبر
روابط عمومي سازمان

افزودن دیدگاه