• برگزاري جلسه ي کميته ي نامگذاري معابر و اماکن عمومي
  • همايش بزرگ پياده روي خانوادگي بمناسبت هفته ي وحدت
  • ساخت محصولات فاخر فرهنگي جهت ارائه در فضاي مجازي
  • گسترش همکاري هاي في ما بين در اجراي فعاليت هاي دو سويه ي فرهنگي
  • ساماندهي تبليغات محيطي و بررسي پيشنهادات در نشست پيمانکاران طرف قرارداد

نصب بزرگترين پرچم عزاداري اربعين حسيني در ميدان امامزادگان دو خاتون

کد خبر: 22187 تاریخ انتشار: 1398/07/26
نمایش: 37
اخبار
به همت سازمان فرهنگي اجتماعي و ورزشي شهرداري شهرکرد , طراحي و نصب بزرگترين پرچم عزاداري اربعين حسيني ...
به همت سازمان فرهنگي اجتماعي و ورزشي شهرداري شهرکرد , طراحي و نصب بزرگترين پرچم

عزاداري اربعين حسيني توسط همکاران و نيروهاي اين سازمان در ميدان امامزادگان دو خاتون انجام شد ...
اتاق خبر
روابط عمومي سازمان

افزودن دیدگاه