• نشت سازمانهاي فرهنگي شهرداري هاي شهرکرد و اصفهان
  • دکتر رضا رياحي سرپرست سازمان فرهنگي اجتماعي و ورزشي شهرداري شهرکرد
  • برگزاري سومين نکوداشت روز شهرکرد
  • مراسم نور افشاني
  • شهرکرد شهر مهرباني

بررسي و ساماندهي تبليغات محيطي در شهرکرد

کد خبر: 22197 تاریخ انتشار: 1398/08/18
نمایش: 120
اخبار
به همت سازمان فرهنگي اجتماعي و ورزشي شهرداري شهرکرد و ديگر سازمان هاي وابسته ...
امروز در سازمان فرهنگي اجتماعي و ورزشي شهرداري شهرکرد بمنظور بررسي

ضوابط و مقررات فضا سازي  و  نصب و ساماندهي تبليغات محيطي در شهرکرد ,

جلسه اي با حضور رياست و کارشناسان  سازمان فرهنگي اجتماعي و ورزشي ,

رياست سازمان سيما منظر و فضاي سبز ,  رياست سازمان عمران و باز آفريني

فضاهاي شهري , مدير تشخيص وصول درآمد و مدير اجراييات , مدير واحد روابط عمومي

و  کارشناس واحد حقوقي  شهرداري شهرکرد در محل اين سازمان برگزار و مقرر گرديد :

پس  از انجام اصلاحات ضوابط و مقررات پيشنهادي در اختيار واحد حقوقي قرار گرفته

و پس از بررسي هاي لازم  جهت تصويب نهايي به شوراي اسلامي شهر ارسال گردد .

افزودن دیدگاه