• نشت سازمانهاي فرهنگي شهرداري هاي شهرکرد و اصفهان
  • دکتر رضا رياحي سرپرست سازمان فرهنگي اجتماعي و ورزشي شهرداري شهرکرد
  • برگزاري سومين نکوداشت روز شهرکرد
  • مراسم نور افشاني
  • شهرکرد شهر مهرباني

ساماندهي تبليغات محيطي و بررسي پيشنهادات در نشست پيمانکاران طرف قرارداد

کد خبر: 22199 تاریخ انتشار: 1398/08/20
نمایش: 123
اخبار
با درايت و ابتکار سازمان فرهنگي اجتماعي و ورزشي شهرداري شهرکرد
با هدف رسيدن به راه کار هاي عملي و بررسي  روش هاي نوين تبليغات

در شهرکرد جلسه اي  با حضور پيمانکاران طرف قرارداد  سازمان  فرهنگي

اجتماعي و ورزشي شهرداري شهرکرد برگزار و در خصوص ايجاد سازه هاي

جديد ساماندهي تبليغات موجود و زيبا کردن چهره ي شهر بحث و  تبادل نظر گرديد .

افزودن دیدگاه