• هم انديشي و هم افزايي در حوزه ي مسايل اجتماعي
  • جلسه ي طرح ساخت و نصب تمثال شهداي شهرکرد و مدافع حرم استان
  • برگزاري جلسه ي کميته ي نامگذاري معابر و اماکن عمومي
  • همايش بزرگ پياده روي خانوادگي بمناسبت هفته ي وحدت
  • ساخت محصولات فاخر فرهنگي جهت ارائه در فضاي مجازي

ساماندهي تبليغات محيطي و بررسي پيشنهادات در نشست پيمانکاران طرف قرارداد

کد خبر: 22199 تاریخ انتشار: 1398/08/20
نمایش: 25
اخبار
با درايت و ابتکار سازمان فرهنگي اجتماعي و ورزشي شهرداري شهرکرد
با هدف رسيدن به راه کار هاي عملي و بررسي  روش هاي نوين تبليغات

در شهرکرد جلسه اي  با حضور پيمانکاران طرف قرارداد  سازمان  فرهنگي

اجتماعي و ورزشي شهرداري شهرکرد برگزار و در خصوص ايجاد سازه هاي

جديد ساماندهي تبليغات موجود و زيبا کردن چهره ي شهر بحث و  تبادل نظر گرديد .

افزودن دیدگاه