• نشت سازمانهاي فرهنگي شهرداري هاي شهرکرد و اصفهان
  • دکتر رضا رياحي سرپرست سازمان فرهنگي اجتماعي و ورزشي شهرداري شهرکرد
  • برگزاري سومين نکوداشت روز شهرکرد
  • مراسم نور افشاني
  • شهرکرد شهر مهرباني

گسترش همکاري هاي في ما بين در اجراي فعاليت هاي دو سويه ي فرهنگي

کد خبر: 22200 تاریخ انتشار: 1398/08/21
نمایش: 96
اخبار
انعقاد تفاهم نامه مابين سازمان فرهنگي اجتماعي و ورزشي شهرداري شهرکرد و اداره کل دامپزشکي استان
با توجه به رسالت سازمان فرهنگي اجتماعي و ورزشي شهرداري شهرکرد 

در جلسه اي يا حضور معاون توسعه مديريت و منابع انساني اداره کل دامپزشکي

استان و رياست سازمان فرهنگي اجتماعي و ورزشي شهرداري شهرکرد

برگزار شد مقرر گرديد : از ظرفيت هاي دو دستگاه جهت همکاري هاي دو سويه

به نحو مطلوب بهره برداري گردد .

افزودن دیدگاه