• هم انديشي و هم افزايي در حوزه ي مسايل اجتماعي
  • جلسه ي طرح ساخت و نصب تمثال شهداي شهرکرد و مدافع حرم استان
  • برگزاري جلسه ي کميته ي نامگذاري معابر و اماکن عمومي
  • همايش بزرگ پياده روي خانوادگي بمناسبت هفته ي وحدت
  • ساخت محصولات فاخر فرهنگي جهت ارائه در فضاي مجازي

گسترش همکاري هاي في ما بين در اجراي فعاليت هاي دو سويه ي فرهنگي

کد خبر: 22200 تاریخ انتشار: 1398/08/21
نمایش: 19
اخبار
انعقاد تفاهم نامه مابين سازمان فرهنگي اجتماعي و ورزشي شهرداري شهرکرد و اداره کل دامپزشکي استان
با توجه به رسالت سازمان فرهنگي اجتماعي و ورزشي شهرداري شهرکرد 

در جلسه اي يا حضور معاون توسعه مديريت و منابع انساني اداره کل دامپزشکي

استان و رياست سازمان فرهنگي اجتماعي و ورزشي شهرداري شهرکرد

برگزار شد مقرر گرديد : از ظرفيت هاي دو دستگاه جهت همکاري هاي دو سويه

به نحو مطلوب بهره برداري گردد .

افزودن دیدگاه