• انتصابات جديد سازمان
  • تشکيل جلسه ي کميته ي نامگذاري
  • نشت سازمانهاي فرهنگي شهرداري هاي شهرکرد و اصفهان
  • ساخت تخصصي المان , طراحي مبلمان شهري و نورپردازي هنري
  • فراخوان بازطراحي المان

ساخت محصولات فاخر فرهنگي جهت ارائه در فضاي مجازي

کد خبر: 22201 تاریخ انتشار: 1398/08/22 11:24:22
نمایش: 174
اخبار
به پيشنهاد سازمان فرهنگي اجتماعي و ورزشي شهرداري شهرکرد
در جلسه اي که با حضور رييس سازمان فرهنگي اجتماعي و ورزشي

و رييس سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري شهرکرد و کارشناسان

فني اين حوزه در خصوص امکان بهره گيري از ظرفيت هاي اين سازمان و همکاري 

هاي مشترک جهت حضور فعال در فضاي مجازي برگزار شد بر استفاده حد اکثري

از توان طرفين در راستاي ارتقاء فرهنگ شهروندي و  بهره گيري از شيوه هاي نوين

ساخت و ارائه ي محصولات فرهنگي  تاکيد و توافق شد .

افزودن دیدگاه