• انتصابات جديد سازمان
  • تشکيل جلسه ي کميته ي نامگذاري
  • نشت سازمانهاي فرهنگي شهرداري هاي شهرکرد و اصفهان
  • ساخت تخصصي المان , طراحي مبلمان شهري و نورپردازي هنري
  • فراخوان بازطراحي المان

هم انديشي و هم افزايي در حوزه ي مسايل اجتماعي

کد خبر: 32194 تاریخ انتشار: 1398/09/07
نمایش: 139
اخبار
با مشارکت سازمان فرهنگي اجتماعي و ورزشي شهرداري شهرکرد و سپاه ناحيه ي استان
با  اولويت اجراي برنامه هاي محله محور در مناطق کمتر برخوردار و بالا بردن

سطح شور و نشاط اجتماعي و بررسي آسيب ها و مشکلات فرهنگي جامعه

جلسه ي هم انديشي و هم افزايي در حوزه ي مسايل اجتماعي با حضور 

نماينده ي سپاه ناحيه ي استان و رياست سازمان فرهنگي اجتماعي و ورزشي

شهرداري شهرکرد در محل اين سازمان برگزار گرديد . در اين جلسه در خصوص اجراي برنامه هاي محله ور و ايجاد شور و نشاط اجتماعي

بحث و تبادل نظر شد .

 

افزودن دیدگاه